TO 1 des Wachregiment Feliks E. Dzierzynski Kommando 3 bei Massow

Teilobjekt 1 des Wachregiment Feliks E. Dzierzynski Massow, Kommando 3. Bunker Typenbau: 1/15 erweitert.
 • Arbeitsraum

  • Arbeitsraum
 • Arbeitsraum

  • Arbeitsraum
 • Lageraum

  • Lageraum
 • Hauptgang

  • Hauptgang
 • Hauptgang

  • Hauptgang
 • Dispatcherpult

  • Dispatcherpult
 • Dispatcherpult

  • Dispatcherpult
 • Dispatcherpult

  • Dispatcherpult
 • Dispatcherpult

  • Dispatcherpult